ข่าวทั่วไป

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Special Lecture - การพัฒนาบุคลิกภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Special Lecture - การพัฒนาบุคลิกภาพ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยเชิญอาจารย์นภัทร ภัทรเดชากูล และอาจารย์พัชรวรรลย์ มานะศิริ จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า เป็นวิทยากร

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/5bacP8YPaKeHf1ti7 ได้ตั้งแต่บัดนี้ รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่งเท่านั้น

TOP