ข่าวทั่วไป

ประกาศปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศปิดให้บริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 จำนวน 5 วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7567 3059

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hospital.wu.ac.th

TOP