ข่าวทั่วไป

20 ปี มวล. เชิญชมและเชียร์ฟุตบอลการกุศล ทีม "ดาราสิงห์ยูสตาร์"มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดงานวลัยลักษณ์วิชาการ ประจำปี ๒๕๕๕ เปิดบ้านวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ เนื่องในโอกาส ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญชมและเชียร์ฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีม “ดาราสิงห์ยูสตาร์” นำโดย เต๋า สมชาย เข็มกลัด จรณ์ บราโว่ โด่ง สิทธิพร หนุ่ม จันดารา พบทีมประชาคมนคร และสื่อมวลชน ในวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
รายได้เพื่อสมทบทุนส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมกองทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๒๕-๓๐

TOP