ข่าวทั่วไป

ขอเชิญรับการบริการตรวจสุขภาพด้วยพลังชี่ (ฟรี)

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพด้วยพลังชี่ ในงานเกษตรแฟร์ ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
 
การตรวจสุขภาพด้วยพลังชี่เป็นวิธีหนึ่งการตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์จีน คือ การตรวจชีพจร ได้มีการพัฒนาระบบการตรวจเป็นแบบเครื่องมือแต่ยังใช้วิธีการกดจุดต่างๆ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า เพื่อให้ทราบถึงโรคต่างๆ ที่มีอยู่ในร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วทันสมัย และสามารถติดตามผลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง
 
ผู้สนใจโปรดแจ้งชื่อเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วยพลังชี่ ได้ที่คุณณัชธัญนพ โทร. 0 7567 3000 ต่อ 5719

TOP