ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จัดค่าย WU SET Camp #1 น้อง ม.ปลายทั่วภาคใต้ร่วมเรียนรู้วิชาชีพวิศวกร

ม.วลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายแนะนำวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “ (WU SET camp #1) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รู้จักวิชาชีพวิศวกรอย่างแท้จริง โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180 คน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “ค่ายแนะนำวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1“ (WU SET Camp#1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และแนะนำแนวทางการศึกษาต่อทางด้านหลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้โอวาทและบรรยายแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในยุค Thailand 4.0 ในช่วงเย็นของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

จุดเด่นของค่ายในครั้งนี้ คือ การให้นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และลงมือปฏิบัติจริงในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยสำนักวิชวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพร้อมทั้งคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและความพร้อมทางด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัยนักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายจึงได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนเสมือนจริงในมหาวิทยาลัยจากค่ายนี้

นายวรานนท์ ขยันการ หรือ น้องแม็ค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่ กล่าวว่า ครั้งแรกที่เข้ามา ม.วลัยลักษณ์รู้สึกประทับใจธรรมชาติที่สวยงามของที่นี่ จากประสบการณ์ที่เคยไปแข่งขันวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆในภาคใต้ หลายมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองจะมีความวุ่นวาย มีควันรถ และมลพิษต่างๆมากมาย แต่ ม.วลัยลักษณ์ ทั้งธรรมชาติและบรรยากาศดีมาก สวย น่าเรียน และเป็นครั้งแรกที่ตนได้มามหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงรู้สึกประทับใจมาก อาจารย์และพี่ๆได้สอนเกี่ยวกับบอร์ด​ kid bright ซึ่งปกติตนเองเป็นคนสนใจเขียนภาษาซี จึงไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อน การมาค่ายครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมและเข้าใจมากขึ้นว่า วิศวะฯ คืออะไร ทำให้ชอบและเข้าใจสาขาวิชานี้มากขึ้น

นายณัชพล เล็งเซ้ง หรือ น้องนัท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตนเองเป็นคนชอบเรียนวิชาฟิสิกส์และสนใจเรื่องไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้ว การได้มาร่วมกิจกรรมในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าของค่ายในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อีกทั้ง ม.วลัยลักษณ์ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม มีสวนวลัยลักษณ์ขนาดใหญ่ รู้สึกตืนตาตื่นใจกับพื้นที่อันกว้างขวางของมหาวิทยาลัย ที่มีภูมิทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม ตอบโจทย์การเรียนรู้ของนักศึกษา อีกทั้งคณาจารย์และพี่ๆ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยส่วนตัว ประทับใจค่ายนี้ในหลายๆอย่าง ทำให้รู้ว่า ม.วัลยลักษณ์มีการจัดการเรียนการสอน แบบ 3 ภาคการศึกษา ทำให้นักศึกษาไม่เคร่งเครียดกับการสอบแต่ละครั้งเพราะเนื้อหาการเรียนแต่ละภาคการศึกษาจะไม่มากจนเกินไป อีกทั้งที่นี่ยังมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่พร้อมต่อการเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันสำหรับการใช้ชีวิต ขอฝากถึงเพื่อนๆที่ยังไม่มีมหาวิทยาลัยเรียนต่อ ผมขอแนะนำ ม.วลัยลักษณ์ มั่นใจได้ว่าจบไปแล้วเพื่อนๆจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ มีงานทำอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ กิจกรรมในค่ายดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น นักเรียนได้รับความรู้จากคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และจากรุ่นพี่นักศึกษา ทั้งกิจกรรมฐานความรู้ของแต่หลักสูตร กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กิจกรรม Like and Share สวนวลัยลักษณ์ กิจกรรมดาวเดือน รับขวัญค่ายและการแสดงจากรุ่นพี่ เป็นต้นประมวลภาพ

ข่าวโดย : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

TOP