ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สุดเจ๋ง ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมตัวแทนคุณครูภาคใต้จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลที่ 2 ในการแข่งขันรอบชิงชิงชนเลิศภายใต้งาน “รวมพลคน KidBright”วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) นำทีมคุณครูตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงการ KruKid Contest ภายใต้งาน “รวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2019 (KDC19) โดยคุณครูภาคใต้จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลที่ 2 โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่และเหรียญรางวัล โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้แทนจากศูนย์ประสานงานฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมผลงานของคุณครูตัวแทนภูมิภาคต่างๆ จำนวน 20 ผลงาน

ทั้งนี้ 3 ทีม ตัวแทนภาคใต้ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย
1.โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อผลงาน: เปียโนกระดาษ สื่อการสอนวิทยาศาสตร์หลากมิติ (Paper piano with multi-dimensional use for teaching)
ผู้พัฒนาโครงงาน: นายปิยะ พละคช นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์

2.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อผลงาน: วัตถุฟิไบร์ท (Phy-Bright Object)
ผู้พัฒนาโครงงาน: นายศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ นายสุเทพ หนูเสน

3.โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา
ชื่อผลงาน: ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยหุ่นยนต์ KB-BotS (Straight line motional experiment with KB-Bots)
ผู้พัฒนาโครงงาน: นายนุกูล ช่วยเนียม, นายอัดลาล รุ่งหีมกิจกรรมภายในงาน นอกจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ KruKid Contest แล้ว ศูนย์ประสานงานฯ ยังเข้าร่วมแสดงผลงานจากบอร์ด KidBright โดย The Trainers ของศูนย์ประสานงาน นำทีมโดยอาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ และนายประสิทธิ์ แซ่อุ่ย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงาน 2 ผลงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเยี่ยมชมและสอบถามการพัฒนาผลงานของทีม The Trainers เป็นจำนวนมาก

การแสดงผลงาน 2 ผลงาน ประกอบด้วย
1.ชื่อผลงาน: Robot Line Tracking เป็นโครงงานหุ่นยนต์เดินตามเส้น ที่ใช้การพัฒนาโครงรถด้วยเทคโนโลยี 3D Printer
2.ชื่อผลงาน: Spider Robot เป็นโครงงานหุ่นยนต์แมงมุมที่เดินไม่ตกโต๊ะ และพัฒนาโครงรถด้วยเทคโนโลยี 3D Printer

สำหรับโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานภูมิภาค (ภาคใต้)ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ และทำหน้าที่ร่วมคัดเลือกผลงานการพัฒนาสื่อการสอนจากบอร์ด KidBright ภายใต้กิจกรรม KruKid Contest ที่มีศักยภาพและเหมาะสมสำหรับส่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th

TOP