WU-Campus-Tour

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับอาจารย์พะเยาว์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ จำนวน 91 คน ในโอกาสศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ อาจารย์และนักเรียนได้รับฟังข้อมูล รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน “สำนักที่ใช่-หลักสูตรที่ชอบ” จากคณบดี คณาจารย์จากสำนักวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์อีกด้วย


TOP