ข่าวสุขภาพและกีฬา

ผลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8” (กีฬาแบดมินตัน)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8” (กีฬาแบดมินตัน) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ระนอง และสุราษฎร์ธานี จำนวน 85 คน

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเขตการแข่งขันที่ 8 เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

สรุปผลการแข่งขันแบดมินตันทุกประเภท

TOP