นักเรียน-นักศึกษากว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก