ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักฯพร้อมเปิดสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ

วันนี้ (29 พ.ย. 62) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดสำนักงานสำนักวิชาสหเวชศาตร์แห่งใหม่ พร้อมทำบุญและปลูกต้นกาสะลองเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ อาคารวิชาการ 7 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตั้งแต่ปี 2541-2559 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้ชื่อเดิมว่า สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้มีการแยกสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ออกมา โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบำบัด และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ และกำลังพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ ที่จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 นี้ประมวลภาพ

TOP