ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 30 ธ.ค.62มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท-เอก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

หลักสูตรมุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นนักบริหารและผู้ประกอบการ ที่มีทักษะและแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562

เลือกเรียนได้ที่

-ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 3/2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

การคัดเลือก

- พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

“มีทุนการศึกษา ป.เอก สำหรับผู้มีศักยภาพสูง”

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/grad/ปริญญาโท/

TOP