ข่าวการศึกษา

WMS ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่าย WMS-แบรนด์ อัจฉริยะทางธุรกิจ (WMS-Brand's Business Genius)WMS ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่าย WMS-แบรนด์ อัจฉริยะทางธุรกิจ (WMS-Brand's Business Genius) ชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดยจะจัดกิจกรรมค่ายและการแข่งขันเกมส์ธุรกิจระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม ศกนี้
 
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 7567 2466

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wmsgenius.wu.ac.th/

TOP