ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ จากเวที STI Thailand Award 2012 on Green Innovation

นายไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการกสิกรรมและนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรให้สามารถนำไปสู่การแข่งขันการเปิดเสรี (AP -Asians Pacific ) โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจาก ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน STI Thailand Award 2012 on Green Innovation ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้

TOP