นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ จากเวที STI Thailand Award 2012 on Green Innovation