ขอเชิญชมรม สำนักวิชา กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาออกร้านงานวลัยลักษณ์วิชาการ เกษตรแฟร์ 2555