ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรมฟรี! เพื่อสมาชิก กบข. ที่ออมเพิ่มกับ กบข. 12% ตั้งแต่ มิ.ย.-ธ.ค.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดอบรมให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก กบข. ที่ออมเงินสะสมส่วนเพิ่มเข้ากองทุนในอัตรา 12% ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ธ.ค.55 เพื่อเสริมความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
 
1. หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพการทำงานฉบับมือโปรด้วย Microsoft Office" ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18,19,25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี (สมัครภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2555)
 
2. หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับข้าราชการยุคใหม่" ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8,9,15,16 กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี (สมัครภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2555)
 
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก กบข. ที่ส่งเงินออมเข้ากองทุน 12% สมัครได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการอบรมใดๆทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ 30 ท่าน เท่านั้น จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-member-saving.php

TOP