ขอเชิญเข้าร่วม WMS Leadership Model (วิทยากรบรรยาย คือ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย)