ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ด้าน E-Tourism สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ"