ข่าวทั่วไป

รายการ "ระเบียงเมืองคอน" ตอน วลัยลักษณ์วิชาการ 2555ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ "ระเบียงเมืองคอน" ตอน วลัยลักษณ์วิชาการ 2555 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.30-16.00 น. ทาง สทท.11 นครศรีธรรมราช โดยมีคุณสุวรรณี ทองยอด เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
ทั้งนี้ ส่วนประชาสัมพันธ์จะนำรายการมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

TOP