ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

[WU Research 2020] ขอเรียนเชิญลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 26-27 มีนาคม 2563งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในงานประชุมวิชาการ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) รวมทั้งหมด 8 กลุ่มสาขา ชมนิทรรศการของงานประชุมและมหาวิทยาลัยเครือข่าย ตลอดจนการเลือกชื้อสินค้าอันเนื่องมาจากงานวิจัย ตลาดนัดบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์งานประชุมวิชาการ https://research.wu.ac.th หรือ https://research.wu.ac.th/?page_id=1666 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 มีนาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ติดต่อ คุณโอปอล์ นิลอาสน์ หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์
โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 089-6577163
อีเมล์ wuird.walailak@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://research.wu.ac.th

TOP