ข่าวทั่วไป

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เจรจาความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย UTHM ประเทศมาเลเซีย

วันนี้ (14 มกราคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ประธานการประชุมเจรจาความร่วมมือกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia หรือ UTHM ประเทศมาเลเซีย ในการจัด International Conference on Human Sustainability ครั้งที่ 6 และการจัดโครงการ Student Mobility ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้แทนจาก UTHM ประกอบด้วย 1) Assoc. Prof. Dr. Khairul Azman Mohd, Dean, Center for General Studies and Co-curricular 2) Dr. Zahrul Akmal Hj. Damin, Lecturer from the Center for General Studies and Co-curricular and 3) Dr. Fauziah Ani, Lecturer from the Center for General Studies and Co-curricular

การเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัด International Conference on Human Sustainability ครั้งที่ 6 (INSAN) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 ซึ่งการจัดครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2014 โดยผู้นำเสนอผลงานในแต่ละปีจะมีประมาณ 600 คน จาก 3 ประเทศหลัก คือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินดดนีเซีย และประเทศไทย ส่วนต่างประเทศอื่นๆ ก็มีเช่นกัน เช่นจากประเทศบรูไน ญี่ปุ่น ไนจีเรีย อิตาลี และอิหร่าน ซึ่งหัวข้อย่อยของการประชุมมีดังนี้

• Women Empowerment
• Governance & Social Development
• Education, Language and Communication
• Islamic Philosophy and Civilization
• Science and Technology

การจัดประชุมในครั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้สถาบันภาษา (School of Languages and General Education) เข้ามาร่วมด้วย
ทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือ Student Mobility นั้น UTHM จะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ในสาขาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสำนักวิชาศิลปศาสตร์และศูนย์กิจการนานาชาติเป็นเจ้าภาพ โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเน้น การพัฒนา 21st Century Skills และ Community Engagement ส่วนความร่วมมือทางด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนอาจารย์ จะขยายและพัฒนาต่อไป

อนึ่ง มหาวิทยาลัย Universiti Tun Hussein Onn Malaysia หรือ UTHM เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และทำความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2020 ตั้งอยู่ที่ เมืองJohor ประเทศมาเลเซีย UTHM เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับในลำดับที่ 8 ของประเทศ ซึ่งรองลงมาจาก UM, UTM, UPM, USM , UKM/NUM, UITM/MUT และ IIUM และอันดับที่ 1378 ของโลก จากการจัดอันดับของ World University Ranking ในขณะที่ UM อยู่ในลำดับที่ 352 ของโลก

 

ข่าวโดย จิราพร กาฬสุวรรณ ศูนย์กิจการนานาชาติ
ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร


TOP