ข่าวทั่วไป

งดใช้ระบบ MIS

งดใช้ระบบ MIS ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. เพื่อสำรองข้อมูลในระบบ MIS จึงขออภัยในความไม่สะดวก

TOP