ข่าวทั่วไป

สำนักงานคณบดี สำนักวิชาการจัดการ จัดสัมมนานอกสถานที่ Sichon Goodwill อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 16-17 ม.ค. 2563

สำนักงานคณบดี สำนักวิชาการจัดการ จัดสัมมนานอกสถานที่ Sichon Goodwill อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวัน 16 - 17 มกราคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ สามารถติดต่อด่วนได้ที่ 1. นางกชนิภา ปานจันทร์ โทร. 086 471 5751 และ 2. นางกุณชญา เลขาทิพย์ โทร. 061 695 1632

TOP