Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน

17/01/2563

1519

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา สมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราช องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราช จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชนชาติส่วนกลางปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดการแสดง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายเชาว์ ประยูรธำรงธิติ นายกกิติมศักดิ์สมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพ นายนที แซ่ลิ้ม นายกสมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายหวังกาง หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน นายโจวเป่ากั๋ว ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชนชาติส่วนกลางปักกิ่ง และ ม.วลัยลักษณ์ ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียน นักศึกษาร่วมชมการแสดงกว่า 1,000 คน ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชานจีน ประจำสงขลา ที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแสดงนาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีนในครั้งนี้ ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศจีนจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับประเทศจีนมาอย่างยาวนาน เพราะอดีตมีชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกรากในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน การส่งเสริมทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีนจะยิ่งทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์เมื่อจีนจะกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 1 ของโลก ความสัมพันธ์ที่ดีนี้จะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีนหลายสถาบัน และจะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีหลักสูตรการสอนภาษาจีน ซึ่งได้รับความนิยมจากคนไทยมาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เมื่อมีนักลงทุนชาวจีนมาลงทุนในประเทศไทยในอนาคต และเชื่อมั่นว่าในอนาคต ความสัมพันธ์ไทย-จีนจะยิ่งมั่นคงเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีน-ไทย ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดชุดการแสดงต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น การแสดงชุดรำมโนราห์บูชาพระบรมธาตุ การแสดงชุดนบพระบรมธาตุและการแสดงชุดลายเกราะ ที่แสดงออกถึงท้องถิ่นภาคใต้และความเป็นไทย ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน โดยมหาวิทยาลัยชนชาติส่วนกลางปักกิ่ง ได้นำนักแสดงจำนวน 35 คน ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวจีนดั้งเดิมและชนเผ่าต่าง ๆ จำนวน 19 ชุด เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างไทย-จีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน และเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนครบรอบ 45 ปี โดยจัดแสดงใน 2 จังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และในวันที่ 18 มกราคม 2563 จัดแสดงที่จังหวัดสงขลาประมวลภาพ

 

ข่าวและภาพ โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร