ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอตัดแต่งพร้อมบริโภค" ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน


 


เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUTeC) จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "การยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอตัดแต่งพร้อมบริโภค" ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน ณ มัสยิดบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน
กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง "การยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอตัดแต่งพร้อมบริโภค" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบริการให้คำปรึกษาในเรื่องการยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้อีกด้วย
ทั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีโครงการบริการให้คำปรึกษาและกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดทั้งปี หากเกษตรกรและผู้สนใจท่านใดมีปัญหาทางด้านเทคโนโลยี หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673503 (คุณพุทธพร) และ 075-673531(คุณเริงศักดิ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clinictech.wu.ac.th

TOP