ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติสภากายภาพบำบัดและสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.30-20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช

มารู้จักกับ

  • อายุกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการหายใจและการไหลเวียนโลหิต
  • อาการเวียนหัวบ้านหมุน
  • การล้มในผู้สูงอายุ
  • กล้ามเนื้อขากับการหกล้มเมื่อสูงวัย

แนะนำวิชาชีพกายภาพบำบัด
เล่นเกมส์ชิงรางวัล
ฟรีตลอดงาน


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sah.wu.ac.th/archives/9408

TOP