ข่าวทั่วไป

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกร้านผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะและเครื่องประดับ ประกอบการใช้ชุดครุยประจำปีการศึกษา 2562-2564

ศูนย์บริหารทรัพย์สินรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกร้านผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะและเครื่องประดับ ประกอบการใช้ชุดครุยประจำปีการศึกษา 2562-2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30.- 12.00 น. และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075-673651

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ.pdf
ข้อกำหนดชุดครุยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ-.docx

TOP