ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เสวนา 2 : เมฆ สายะเสวี : โรงพยาบาลอบอุ่นที่คุณหมอและคนไข้ช่วยกันสร้าง

เสวนาวันพุธ : คุยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานออกแบบ

เสวนา 2 : เมฆ สายะเสวี : โรงพยาบาลอบอุ่นที่คุณหมอและคนไข้ช่วยกันสร้าง

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17.00 - 19.00 น.

ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

 

 


TOP