ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญฟัง ชม ประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานฯ วันที่ ๑๙-๒๐ ก.ค.๒๕๕๕

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๘.๔๐ น.เป็นต้นไป

จึงเชิญชวนนักศึกษา ผู้ใฝ่ใจรักวัฒนธรรมไทย และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาดังกล่าว

         เพลงบอกไทยในภาคใต้ได้ก่อเกิด เป็นสิ่งที่เลอเลิศการสร้างสรรค์
ภาษาไทยสำเนียงใต้ได้ฟังกัน ตั้งแต่ครั้งบรรพชนค้นคิดมา
         ควรที่คนไทยในภาคใต้ได้อนุรักษ์ ให้เป็นหลักตระการด้านภาษา
ให้คงอยู่คู่คนไทยชั่วกัลปา เป็นปัญญาสืบทอดตลอดไป
   
  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล.
สืบพงศ์ ธรรมชาติ แต่ง
อังคาร ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

TOP