เชิญฟัง ชม ประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานฯ วันที่ ๑๙-๒๐ ก.ค.๒๕๕๕