ข่าวทั่วไป

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ ณ ศูนย์อาหาร อาคาร A ชั้น G ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ ณ ศูนย์อาหาร อาคาร A ชั้น G ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hospital.wu.ac.th/ประกาศการรับสมัครคัดเล/

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 7567 3068 หรือ 0 7567 3059

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hospital.wu.ac.th/ประกาศการรับสมัครคัดเล/

TOP