ข่าวทั่วไป

เชิญฟัง ชม แข่งขันร้อยกรองสดชิงโล่พระราชทานฯ ที่ มวล. ๒๑-๒๒ ก.ค.๒๕๕๕

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันร้อยกรองสดเยาวชนชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงเชิญชวนนักศึกษา ผู้ใฝ่ใจรักวัฒนธรรมไทย และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาดังกล่าว

        การร้อยกรองของไทยได้ก่อเกิด เป็นสิ่งเลิศแนวทางการสร้างสรรค์
จังหวะ ลีลาไพเราะเสนาะกรรณ ร่าย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ อันเพริศพราย
        ทั้งร้อยกรองของไทยในแต่ละภาค พจนวากษ์เลิศล้ำคำขยาย
ค่าวซอ หมอลำ ฉ่ำ กรีดกราย หนังตะลุงกลอนปักษ์ใต้มโนห์รา
        อีกเพลงบอกทอกดังทั่วทั้งบ้าน เรื่องสงกรานต์ทอกกันแสนหรรษา
เพลงร้องเรือเด็กกล่อมลูกผูกเปลชา เพลงตันหยงหลงพาน่าชื่นเอย
   
  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล.
สืบพงศ์ ธรรมชาติ แต่ง
อังคาร ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕


 


TOP