ข่าวเด่น

อธิการบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินีดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ทั้งนี้ ส่วนประชาสัมพันธ์จะแจ้งกำหนดการเผยแพร่ให้ทราบอีกครั้ง

TOP