มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับเครือฉวีวรรณ ผู้ส่งออกไก่่รายใหญ่ของไทย