ฟรีค่าใช้จ่ายในงานเสวนาวิชาการ เปิดบ้านสารสนเทศศาสตร์