ข่าวการศึกษา

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ แนะแนวการศึกษาต่อ และติว O-NET ภาษาไทย ให้นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน พร้อมด้วยนักศึกษา ได้ไปแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

โอกาสเดียวกันนี้ หลักสูตรภาษาไทยได้จัดโครงการบริการวิชาการ “ติว O-NET วิชาภาษาไทย” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET โดยมี อาจารย์ทัดดาว รักมาก และอาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร เป็นวิทยากร

โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่ประสงค์ให้หลักสูตรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมติวสอบ O-NET, GAT, 9 วิชาสามัญ ติดต่อได้ที่กล่องข้อความทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก "เอกไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" หรือ โทรศัพท์ 09-5438-9545 (อาจารย์ทัดดาว รักมาก)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2618488555039981&id=1674945399394306

TOP