ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วภาคใต้ให้ความสนใจอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษอย่างคับคั่ง