ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัด Workshop นำโครงสร้างทางไซเบอร์ขั้นสูงมาใช้ในการติดตามและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (LandSAGE) นักวิจัยจากหลายชาติเข้าร่วม

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม LandSAGE Workshop ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์ขั้นสูงสำหรับการติดตามและบรรเทาภัยพิบัติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ม.วลัยลักษณ์ โดยมีนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา จากประเทศไทย ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 30 คน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Dr. Jason Haga, Chief Senior Researcher of National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น กล่าวเปิดกิจกรรมรองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ กล่าวว่า LandSAGE คือ โครงการที่ให้การสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการติดตามและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ (แผ่นดินถล่ม โคลนและน้ำท่วม) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้การทำงานร่วมกัน การวิเคราะห์ การนำทางและการสังเกตการณ์ (CyberCANOEs) โดยการดำเนินการร่วมกับ Dr. Jason Haga จาก สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติ ( AIST) ในประเทศญี่ปุ่น ห้องปฏิบัติการเพื่อการแสดงขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งานที่มหาวิทยาลัยฮาวาย นักวิจัยและผู้มีอำนาจตัดสินใจในประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และลาว ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์ขั้นสูงสำหรับการติดตามและบรรเทาภัยพิบัติ โดยได้รับทุนจาก TEIN (เครือข่ายข้อมูลทรานส์ยูเรเซีย) เครือข่ายความเร็วสูงสำหรับการวิจัยและการศึกษาซึ่งเชื่อมโยง 20 ประเทศในเอเชียและ 34 ประเทศในยุโรป เป็นเครือข่ายที่ได้รับความนิยมสำหรับการวิจัยร่วมระดับนานาชาติในพื้นที่ที่ทันสมัยรวมถึงการสื่อสารข้อมูลและวิศวกรรมชีวภาพ ซึ่ง ม.วลัยลักษณ์ เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้นำระบบนี้มาใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการวิจัยและการบูรณาการการเรียนการสอนในทุกระดับประมวลภาพ

ข่าวและภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP