ข่าวทั่วไป

โรงพยาบาลสัตว์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมผ่าตัดเคสแก้ไขการผิดรูปของไขสันหลังสุนัขพันธ์เกรดเดน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสัตว์ฯ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้ผ่าตัดเคส แก้ไขการผิดรูปของไขสันหลัง สุนัขพันธุ์เกรดเดน วัย 8 เดือน น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ด้วยเทคนิคการเปิดกระดูกสันหลัง (Hemilaminectomy) และการยึดตรึงด้วย Pedicle screw นำโดย นายสัตวแพทย์ถิรวัฒน์ สุมาลัย

การผ่าตัดครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสัตว์ฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ และสถานพยาบาลสัตว์เอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://veterinary.wu.ac.th/?p=5493&lang=th

TOP