ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ศิลปศาสตร์วิชาการและสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ศิลปศาสตร์วิชาการและสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2" รับฟังการปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในหัวข้อ "สิ่งท้าทายสังคมไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" การแข่งขันทักษะทางวิชาการชิงแชมป์ภาคใต้ตอนบน การนำเสนอบทความวิชาการทางรัฐศาสตร์ การเสวนาเรื่อง "มองเพื่อนบ้านผ่านวรรณกรรมอาเซียน" โดยคุณประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2554 การแสดงรำมโนราห์ และการขับร้องเพลงประสานเสียงจากชมรม WU Chorus & Theater Arts และการมอบรางวัลในการแข่งขันบทกวี เรื่อง "20ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการงานศิลปศาสตร์วิชาการฯ

กติกาการแข่งขันบทกวี เรื่อง "20ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

TOP