ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ศิลปศาสตร์วิชาการและสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2"