สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)