ข่าวสุขภาพและกีฬา

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ชุมนุมว่ายน้ำ”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ชุมนุมว่ายน้ำ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเพิ่มทักษะการเรียนรู้การว่ายน้ำให้กับนักเรียน

TOP