ข่าวสุขภาพและกีฬา

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ ฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ความปลอดภัยทางน้ำ”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ความปลอดภัยทางน้ำ” ให้กับนักเรียน ชั้นอนุบาล ช่วงอายุ 5-7 ขวบ โรงเรียนปทุมานุกูล ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 94 คน ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

TOP