ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ปั้นนักพัฒนา Application สู่ธุรกิจซอฟแวร์บน Smartphone