ประกาศขายพัสดุชำรุดรายการเครื่องแช่เยือกแข็งแบบแผ่นสัมผัส (Contact Plate Freezer)