ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 3" เรื่อง ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร