ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับร่วมกับภาวะอ้วน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคลินิกการนอนหลับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับ “การออกกำลังกายในผู้ที่มีภาวะอ้วนร่วมกับโรคเกี่ยวกับการหายใจขณะนอนหลับ” โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย “เพศชายหรือหญิง อายุ 18-60 ปี มีปัญหาการนอนหลับ และมีภาวะอ้วน”

ผู้เข้าร่วมจะได้รับการทดสอบการนอนหลับ การตรวจเลือด การวัดสัดส่วนร่างกาย เช่น เปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย ค่าดัชนีมวลกาย ความยาวรอบคอ รอบเอวและสะโพก

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง โทร. 081-2706355

TOP