ข่าวเด่น

ผลงานวิจัย อาจารย์วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นปกวารสาร Journal of Colloid and Interface Science, volume 566ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง ซึ่งเป็นผู้เขียนบทความหลัก และรองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นปกวารสาร Journal of Colloid and Interface Science, volume 566 จากผลงานวิจัยเรื่อง Oxidative upgrade of furfural to succinic acid using SO3H-carbocatalysts with nitrogen functionalities based on polybenzoxazineทั้งนี้ ผลงานวิจัย เรื่อง Oxidative upgrade of furfural to succinic acid using SO3H-carbocatalysts with nitrogen functionalities based on polybenzoxazine ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Colloid and Interface Science, volume 566 อยู่ในฐานข้อมูล ISI Q1/Scopus Q1 และมี Impact Factor 6.361 ผ่านเกณฑ์พิจารณาทั้งด้านคุณภาพงานวิจัยและรูปแบบความน่าสนใจในการนำเสนอผลงานดังกล่าว จากบทความทั้งหมดจำนวน 63 บทความ จนผลงานได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นปกวารสารดังกล่าวใน volume 566

โอกาสนี้ทางคณะทีมวิจัยยังได้กล่าวขอบคุณ อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล จากหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้ช่วยรังสรรค์งาน Graphic design ซึ่งช่วยเปลี่ยนให้ Research Concept กลายเป็นภาพปกวารสารกราฟฟิกสวยๆ มา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้สนใจสามารถติดตามผลงานวิชาการตีพิมพ์ดังกล่าวได้ที่ : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021979720300011

สามารถติดตามผลงาน Graphic design ปกวารสารได้ที่ : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002197972030268X

TOP