ข่าวทั่วไป

ขอรับบริจาคกรุ๊บเลือด B-RH-NEGATIVE เป็นการเร่งด่วน

เนื่องจากวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 นางกลิ่นจันทร์ ยิ้มปาน คุณแม่ของนายสมพร ยิ้มปาน ตำเเหน่งพนักงานขับรถ ส่วนบริการกลาง เข้าโรงพยาบาลกะทันหัน ด้วยร่างกายขาดเลือดเฉียบพลัน ทำให้มีความจำเป็นต้องการกรุ๊บเลือด B-RH-NEGATIVE เป็นการเร่งด่วน

จึงขอเรียนเชิญ พนักงาน บุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านใดมีกรุ๊บเลือดดังกล่าว เข้าบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยระบุบริจาคในชื่อ นางกลิ่นจันทร์ ยิ้มปาน ได้ตั้งเเต่บัดนี้เป้นต้นไป

TOP