รับสมัครอบรม "การออกแบบการวิจัย รุ่น 1" วันที่ 2 - 4 พ.ย.55