COVID-19

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ลงตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียน หลังการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยของอาคารเรียนที่ใช้ในการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา หลังทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และใช้ในการเรียนการสอนในวันถัดไป
TOP