ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ "ส่งผลงานวิจัย ทำไมถึงไม่ผ่าน"