ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ "ส่งผลงานวิจัย ทำไมถึงไม่ผ่าน"

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ หัวข้อ "ส่งผลงานวิจัย ทำไมถึงไม่ผ่าน"สำหรับ ครู-อาจารย์ จะขอตำแหน่ง ค.ศ. 3 ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 7 (ห้อง 7011)
 
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต โทรศัพท์ 081-4200492 หรือ อ.กณิศ ศรีเปารยะ โทรศัพท์ 081-3769946

ไม่เสียค่าลงทะเบียน ด่วน ! รับจำนวนจำกัด

TOP